Záhrada Feng Shui

Záhradná tvorba v sebe ukrýva množstvo štýlov a prístupov v tvorbe krajiny. Jednou z nich je aj záhrada feng shui. Je to tvorba harmonickej, čistej a pozitívnej záhrady. 


  • Záhrada v štýle feng shui nie je zákonite klasická čínska alebo japonská záhrada. Pri každej realizácii záhrady môžme myslieť na spojenie záhrady a harmónie človeka. Pre vytvorenie takejto záhrady nám učitelia dávajú do rúk aj množstvo pravidiel. Veľkú rolu pri tvorbe záhrady hrá aj intuícia a vnímavosť človeka samotného. Mnoho ľudí vytvorilo záhrady, ktoré sú harmonické a krásne aj bez poznania akýchkoľvek princípov feng shui. Zahoďme tiež mýtus zvonkohier, napájadiel, pagod, zrkadielok či mincí, ktoré by nám mali priniesť viac peňazí či pokoja. Nemajú nič spoločné s tradičným učením o feng shui. Tvorba záhrady vyžaduje harmóniu siedmych elementov: zeme, neba, kameňov, vody, budov, ciest a rastlín. 
  • Z hľadiska tradičnej feng shui podľa známeho učiteľa Joey Yapa, záhrada nemá ako samostatný prvok vplyv na náš život. Je to spleť množstva dôležitých faktorov. Dôležitá je aj orientácia ku svetovým stranám a lokácia. V neposlednom rade dôležitosť umiestnenia vchodu do domu, ochrana z pozície HORY - horského draka, RIEKY - vodného prvku, resp. cesty, ktorá prináša do domu a našich žvotov energiu a pohyb Qi. Ďalším dôležitým prvkom je celkový tvar záhrady. Najvýhodnejšie sú pravidelné a vyvážené tvary, teda bez akýchkoľvek abnormálnych výsekov. Štvorcový, obdĺžnikový, kruhový. 
  • Len málokedy sa však stretneme s pozemkom ideálnych tvarov. Preto práve pri tvorbe záhrady vieme využiť kompozíciu umiestnenia záhonov a orientovať ich tak, aby sme jemnými oblúčikmi, či priamymi líniami tvar pozemku vyrovnali.
  • Dôležité je teda zveriť svoju záhradu do rúk skúsených a citlivých odborníkov, ktorý vám v danom prostredí vykúzlia kompozíciu ktorá podporí, zadrží, či rozptýli tok energe Qi. Druhou dôležitou zastávkou pri tvorbe exteriéru domu je vstup energie na pozemok, ktorá vchádza do domu chodníčkami a prístupovou bránou. Jedným z dôležitých prvkov je práve vytvorenie tzv. Ming Tang  - dostatočne veľký otvorený priestor, ktorý príjma energiu, kumuluje ju a odovzdáva do celej záhrady. Prístupové chodníčky by nemali byť priame, v jednej línii. Mali by byť zvlnené, aby pripomínali tlkot srdca. Systém chodníčkov je teda často kľukatý , mostíky sú bez zábradlí, aby tak vzbudzovali prirodzene v človeku nutnosť ísť pomalšie a nútia nás tak podvedome pozorovať záhradu.  Ming tang môžeme obohatiť o nádoby s kvetmi, o strážcov v podobe vyšších drevínpo oboch stranách dverí do domu. 
 
záhrada feng shui

  • Ak sa nevyhneme priamemu chodníku, môžme spomaliť tok energie práve postavením terakotových kvetináčov s drevinami striedavo po stranách. Často sa na mieste Ming Tangu využíva postavenie fontány resp. využitie vody, ktorá energiu kumuluje a posúva ďalej do priestoru. 
  • Umiestnenie záhradného jazierka či bazénu patrí taktiež k jedným z dôležitých faktorov, ktoré ovplyvnia tok energie. V zásade je možné jazierko orientovať tak, aby nebolo ani príliš ďaleko, ani príliš blízkok domu a terase. Voda má tiecť vždy v smere k domu. Tvar jazierka má byť orientovaný k domu tak, aby voda objímala dom. Záhony stromov, krov, či kvetín je treba tak, ako cestičky koncipovať do prírodných línií, ktoré zaobiia rohy pozemku. Línie treba viesť jemne v oblúčikoch. 
  • Druhovo nie je dôležité, čo bude vysadené. Vždy však platí pravidlo, že menej farieb je viac. Dôležité sú vyvážené obe strany okolo domu výškovo, teda vyššie stromy s podsadbou nenáročných krov doplniť o jemne kvitnúce trvalky. 
    Vyskúšajte si aj vy upraviť svoju záhradu v harmonickej, pokojnej atmosfére.